Svenska Schäferhundklubben

Remiss, Medlemskap vid inofficiell valputställning

Remiss, Medlemskap vid inofficiell valputställning.

CS fattade 2007.03.04 beslut att som ett försök i samband med 2007 års SSM inte kräva medlemskap för att ställa ut valpar i åldern 4-12 månader.

Ovanstående beslut har inneburit att det sedan 2007 inte krävts medlemskap för att ställa ut valpar, vare sig vid SSM eller övriga valputställningar. CS anser att beslutet är kontraproduktivt och påverkar klubbens medlemsutveckling negativt och då vi inte heller kan se att antalet valpar på  valputställning har ökat i förhållande till antalet registrerade valpar så föreslår CS att beslutet upphävs fr.o.m. 1 juli 2018, dock senast fr.o.m. senast 1 januari 2019.

Synpunkter på förslaget insändes senast 2018.05.30 till kansliet.

Remitterat RAS förslag

Vid CS-mötet 2018 04 28 presenterades ett RAS-förslag för 2017 - 2021. CS beslöt att, med omedelbar justering,  remittera förslaget till samtliga medlemmar via distrikt och lokalklubbar. Synpunkter på RAS-förslaget insändes till klubbens kansli senast 2018 05 30.

Bifogad PDF-fil: RAS-förslag 2017 - 2021

Schäferklubben och Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen, PUL  gäller fom den 25 maj 2018. Svenska Schäferhundklubben har börjat med att kartlägga de uppgifter som vi har om våra medlemmar. Syftet är att gå igenom vad klubben lagrar och i vissa fall kan ta bort. Här kan ni läsa mer om vad den nya lagen omfattar: 

http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/

Anmälan till Specialutställning via MG Events

Vid Cs möte i november 2017 beslutades att MG Events skall användas vid klubbens samtliga inofficiella utställningar, vilket innebär att alla anmälningar skall skickas till dem fr.o.m 1 jan 2018.

MG Events tar emot anmälningar, direktbetalningar och färdigställer katalogmanus. Utställningsarrangören kan valfritt välja att själv trycka katalogen eller låta MG Events göra detta.

Sista anmälningsdag är senast kl. 24.00 söndag före utställning. Vid eventuella praktiska frågor kan du vända dig till Daniel Strandberg, info@strandbergnilsen.se

MG Events tjänster fram till färdigt katalogmanus betalas med centrala medel och belastar således inte arrangören. Efter 2018 kommer tjänsten att utvärderas innan eventuellt nytt avtal tecknas med MG Events.

Regler för HD/ED-index 2018

Mycket viktig information till ALLA schäferuppfödare

Från och med 16:e januari 2018 kommer aktuella indextal för HD/ED att finnas tillgängliga på SKK avelsdata.

Schäferhundklubbens styrelse och avelskommittén är ytterst angelägna om att alla aktiva schäferuppfödare får information om vilka indexregler som gäller fr.o.m ovanstående datum.

Därför har ett informationspaket (4 st pdf-filer) gått ut till samtliga schäferuppfödare som registrerat valpkull under de senaste tre åren.

Indexreglerna finns också tillgängliga på Schäferhundklubbens hemsida.

Länk för anmälan till Sk Hagatorps utställning 10 Maj 2018

 

På förekommen anledning har det blivit fel i tidningen gällande anmälan till 

Utställningen på Sk Hagatorp i Örebro den 10 Maj 2018

Vänligen använd länken nedan för anmälan 

http://www.mgevents.se/.

 

Upplysningar lämnas av Hanse o Lena Ljungqvist, tel 019-202711, 0702-162516

Ny tillfällig telefontid till kansliet

OBS !

Ny tillfällig telefontid på kansliet.

F rom v 15  -  t om v 26

kommer kansliet att hålla telefontid 

tisdagar 18.00 - 20.00

övrig tid når du kansliet alltid via mail. 

Träningsfigurantutbildning samt Hundförarutbildning 2018

OBS! 
Utbildningen fulltecknad för denna gången.
Nytt tillfälle kan komma längre fram
Utb.kom.
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben inbjuder till
Träningsfigurantubildning samt Hundförarutbildning 2018.
 
Träningsfigurantutbildningen riktar sig till de som aktivt deltar i klubbens
verksamhet och den kommer att genomföras i tre steg vid tre tillfällen på Sk Björnåsen
den 25-27/5, 31/8-2/9 och 26-28/10.
 
Hundförautbildningen riktar sig till dig som för hund
eller har för avsikt att träna och tävla IPO
 
Ytterligare information presenteras under Nyheter och under Utbildningskommittén

 

Allas vår Urma Urban Petterson blev hedersmedlem i Svenska Schäferhundklubben

2018-03-10 på årsmötet i Örbebro.

Här tillsammans med ordförande Leif Einarsson.

IMG_7443

Årets allroundhund 2017

Vi gratulerar årets allroundhund 2017

Carina Romland med Hedeforsens O´Nilja

Priset kommer att delas ut på SSM i Vårgårda i Juli månad 2018

Carina Romland

IdrottOnline

Alla medlemmar har i dagarna fått inloggning för att kunna ta del av Rikksidrottsförbundets (RF) förmåner och aktiviteter, detta då vi numera har en koppling till Svenska Draghundsförbundet som är medlemmar i RF.

Du väljer naturligtvis själv om du vill logga in och eventuellt ta del av dessa uppgifter och förmåner.

Translate

Information från CS

 

Följande Distrikt och lokala klubbar har ännu inte inkommit till kansliet med sina styrelseförteckningar- det är mycket viktigt att ni inkommer snabbt med dessa så ni inte missar viktig information.

 

 

Lokala klubbar: 

Sk Såtenäs

Älvkarleby samt Jönköping

Ni ombedes inkomma med detta omgående.   

 

 

 


 

 

Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


Alla medlemmar har i dagarna fått inloggning för att kunna ta del av Rikksidrottsförbundets (RF) förmåner och aktiviteter, detta då vi numera har en koppling till Svenska Draghundsförbundet som är medlemmar i RF.

Du väljer naturligtvis själv om du vill logga in och eventuellt ta del av dessa uppgifter och förmåner 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 agria_djurforsakring_200


 WTMix


 Happydog